Gyeongju & Yangdong village | 경주 & 양동마을

Gyeongju & Yangdong village in Korea

Visited in April 2015

Royal tombs park (대릉원)
Royal tombs park (대릉원)
Namsam, Gyeongju
Namsam, Gyeongju
Namsam, Gyeongju
Namsam, Gyeongju
Namsam, Gyeongju
Namsam, Gyeongju
Anapji 안압지
Anapji 안압지
At Hanok Chunguidang 경주  층의당
At Hanok Chunguidang 경주 층의당
At Hanok Chunguidang 경주  층의당
At Hanok Chunguidang 경주 층의당
At Hanok Chunguidang 경주  층의당
At Hanok Chunguidang 경주 층의당
Yangdong folk village 양동마을
Yangdong folk village 양동마을
Yangdong folk village 양동마을
Yangdong folk village 양동마을
Yangdong folk village 양동마을
Yangdong folk village 양동마을
Yangdong folk village 양동마을
Yangdong folk village 양동마을
Yangdong folk village 양동마을
Yangdong folk village 양동마을
Yangdong folk village 양동마을
Yangdong folk village 양동마을